Nye rutiner for rekruttering i vanskelige tider

Koronaviruset og tiltakene som er iverksatt er noe som opptar oss alle. Situasjonen har allerede fått store konsekvenser for mange – både individer, bedrifter og organisasjoner. Det er ikke til å unngå at det råder en viss usikkerhet og uro, knyttet ikke bare til helse, men også til økonomi og fremtiden for mange bedrifter.

 

Situasjonen er krevende for mange små og store virksomheter i Norge. Å tenke langsiktig nå er viktig, slik at vi er godt rustet når denne vanskelige perioden er over.

 

If HR er dette svært bevisst. Selv om vi alle jobber hver for oss, så jobber vi sammen for å gjøre hverdagen litt enklere i en utfordrende tid.

 

Selvfølgelig følges myndighetenes retningslinjer. Det arbeides hjemmefra, møter, kurs og kick off utsettes eller gjennomføres pr telefon eller digitalt. Du kan kontakt på samme måte som før.

If HR er tilgjengelig for dere akkurat som før, og har stor tro på at vi alle vil komme gjennom denne uvante perioden på en god måte.

 

Det kommer henvendelser fra nye kandidater hver dag, som kanskje gjør seg noen nye refleksjoner i denne uvante situasjonen.

 

Ikke nøl med å ta kontakt, både du om kandidat og deg som kunde!

Ta vare på hverandre i denne krevende tiden!